Аналіз тимчасової змінності сумарної інтенсивності сонячної радіації при оцінці енергетичних ресурсів

Автор(и)

  • О.В. Приймак Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-3081-6057
  • І.О. Редько Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-9863-4487
  • О.І. Редько Харківський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-4164-756X
  • А.О. Редько Харківський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-2331-7273

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2022.43.6-12

Ключові слова:

сонячна радіація, зміна сумарної сонячної радіації, геліоенергетичний потенціал, кліматична стандартна норма

Анотація

Наведено результати аналізу тимчасової мінливості середньомісячних та річних сум сонячної радіації в умовах України за період 2011–2020 років. Здійснено порівняння даних вимірів з більш ранніми періодами  та стандартним періодом 1961-1990 рр. Визначено статистичні характеристики рядів зміни сонячної радіації. Виконано порівняння характеристик сонячної радіації із нормативними даними ДСТУ НБВ .1.1-27-2010. Показано, що в останні роки річні суми прямої радіації збільшилися на 18-23 %.Сумарна річна радіація в 2020 році збільшилася відповідно періоду 1961-1990 рр. на 6 %. Проведено аналіз розрахункових результатів визначення погодинних значень та добових сум прямої та розсіяної радіації, отриманих із застосуванням емпірічних залежностей методик інженерних розрахунків.

Посилання

Klimat Ukrayiny. - Kyiv. - Vydavnytstvo Rayevsʹkoho. - 2003. - 343 s.

Murtazynova V.F. Synoptycheskye protsessy, opredelyayushchye sovremennyy klymat Ukrayny. - Fizychna heohrafiya ta heomorfolohiya. 2009. Vyp. 57. - s 18-22.

Zubkovych S.A. Problema typyzatsyy synoptycheskykh protsessov nad vostochnymy oblastyamy Ukrayny. Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy: Ékolohyya.-tom 3 №11 (63) 2013

Dmytrenko L.V., Barandich S.L. Otsinka klimatychnykh resursiv sonyachnoyi enerhiyi v Ukrayini.-Naukovi pratsi UkrNDHMI 2007 vyp 256

Rybchenko L.S., Savchuk S.V. Potentsial helioenerhetychnykh klimatychnykh resursiv sonyachnoyi radiatsiyi v Ukrayini.-Ukr.heohraf.zh. - 2015. - №4. - s.16-24

Rybchenko L.S. Savchuk S.V. Radiatsiynyy rezhym v umovakh intensyvnoyi zasukhy 2001-2010 rr v Ukrayini.-Ukr.heohraf. zh. 2013. №1. s.5-11

Halʹchak V. P., ta insh. Parametry pryamoho potoku sonyachnoyi enerhiyi pry yasnomu nebi z urakhuvannyam prozorosti atmosfery. - Vidnovlyuvalʹna enerhetyka 2019, №2. – s. 22

Ozarkiv I. M., ta insh. Osoblyvosti rozrakhunku heliosushylʹnoyi ustanovky dlya derevyny.- Naukovyy visnyk, 2007, vyp. 17.1 Natsion. lisotekhn. un-t Ukrayiny

Voloshyna E.V., Kuryshyna V.YU. Prostranstvenno-vremennoe raspredelenye summarnoy solnechnoy radyatsyy v Yuho-Zapadnykh oblastyakh Ukrayny.-Ukrayinsʹkyy hidrometeorolohichnyy zhurnal, 2010, №6

Nauchno-prykladnoy spravochnyk po klymatu SSSR, vyp. 10, kn. 1, ser. 3. - Lenynhrad 1990

SNyP 2.01.01-82 Stroytelʹnaya klymatolohyya . - M Stroyyzdat 1983

DSTU - NBV.1.1-27: 2010 Budivelʹna klimatolohiya-K. Minrehionbud 2011

Rybchenko L.S., Revera T.O. Sumarna sonyachna radiatsiya ta alʹbedo pidstylʹnoyi poverkhni v Ukrayini.-Naukovi pratsi Ukr. NDHMI, 2007, vyp. 256 . – s.99

Serheychuk O.V. Heometrychna kompʺyuteryzovana modelʹ atmospheric radiation dlya enerhoefektyvnoho budivnytstva.- Enerhoefektyvnistʹ v budivnytstvi ta arkhitekturi. - vyp 1. - 2011.-KNUBA

Zekai Zen Solar Energy Fundamental and Modeling Techniques/ - London: Springer-Verlag 2008

Collares-Perera M Rabl A The average distribution of solar radiation - correlation between diffuse and hemispherical and between daily and hourly insolation values. - Solar Energy 1979:22:155

Mysak Y.S., Voznyak O.T., Datsʹko O.S., Shapoval S.P. Sonyachna enerhetyka: teoriya ta praktyka. Lʹvivsʹka politekhnika. 2014. - 340 s.

Duffie JA, Beckman WA Solar engineering of thermal processes. 4-ed/ Copyright 2013 by John Wiley and Sons. Inc. Hoboken. New Jersey. - 910 p.

Walker A. Solar Energy Technologies and the Project Delivery Process for Building. Copyright 2013 by John Wiley and Sons. Inc. - 298 p.

Scharmer K. Greif J. The European Solar Radiation Atlas. vol.1 Paris. - 2000. - 98 p.

Kalogirou S.A. Solar Energy Engineering Processes and Systems. Academic Press, Oxford. 2014. - 819 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Приймак, О., Редько, І., Редько, О., & Редько, А. (2022). Аналіз тимчасової змінності сумарної інтенсивності сонячної радіації при оцінці енергетичних ресурсів. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 43, 6–12. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2022.43.6-12