Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" призначений для оприлюднення результатів теоретичних та експериментальних наукових досліджень, прикладних розробок, нових методів і методик спеціалістам у галузі теплового захисту будівель, забезпечення мікроклімату, тепло- і газопостачання, котельної техніки, освітлення та використання вторинних і поновлюваних джерел енергії. Приймаються статті з суміжних галузей, наприклад, механіки рідин і газів.

Публікація в Збірнику безкоштовна. Ми ніколи не розсилаємо авторам рахунки або чеки.

Процес рецензування

Відповідальний секретар редколегії виконує швидку перевірку вмісту рукопису. У разі виявлення грубих помилок рукопис повертається на доопрацювання.

З рукопису вилучаються метадані та дані про авторів, після чого рукопис надсилається рецензентам. Протягом місяця рецензенти мають надати рецензію. За наявності зауважень рукопис повертається авторам для відповіді та доопрацювання. Відповіді та/або виправлений рукопис мають бути надіслані на електронну адресу vothp@ukr.net протягом тижня.

Після узгодження з рецензентами рукопис підлягає літературній редакції та долучається до макета чергового випуску Збірника. Сформований макет надсилається авторам для узгодження. Автори зобов’язані переглянути свою статтю і терміново (протягом одного-двох робочих днів) погодитися з редагованим текстом рукопису або надати зауваження. Після погодження ніякі претензії щодо рукопису не приймаються.

Виконується процедура фізичної та електронної публікації Збірника. Розсилання авторських примірників, по одному на статтю, виконується безкоштовно.

Періодичність публікації

Збірник видається щоквартально.

Політика відкритого доступу

Цей Збірник проводить політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту задля підтримання принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального соціального прогресу.

Історія журналу

Вища атестаційна комісія України визнала високий науковий рівень Збірника, який був долучений до Переліку наукових фахових видань України. Після смерті проф. Ткачука А. Я. у 2002 р. заступником голови редколегії став відомий вчений у галузі систем забезпечення мікроклімату, педагог, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри ТГПВ Росковшенко Ю. К.

Після смерті професора Худенка А. А. у 2007 році редакційну колегію очолив відомий фахівець у галузі теплотехніки, педагог, доктор технічних наук, професор кафедри теплотехніки Малкін Е. С.

Після смерті доц. Степанова М. В. У 2014 р. відповідальним секретарем редколегії стає відомий фахівець у галузі котельної та опалювальної техніки, педагог, кандидат технічних наук, доцент Сенчук М. П.

Після смерті професора Росковшенка Ю. К. у 2015 р. заступником головного редактора стає відомий фахівець у галузі вентиляції та кондиціонування повітря, педагог, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Довгалюк В. Б., який обіймає цю посаду до сьогодні

У 2017 р. відповідальним секретарем стає фахівець у галузі систем забезпечення мікроклімату кандидат технічних наук, доцент Мілейковський В. О.

За час роботи Збірника до редколегії були залучені провідні вітчизняні та іноземні фахівці в галузях теплотехніки, теплогазопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря та освітлення, серед яких не лише відомі вчені, але і керівники провідних організацій у цих галузях, що дозволяє підтримувати високу практичну цінність публікацій.

З 2015 р. основним напрямком розвитку Збірника є набуття ним міжнародного статусу та внесення його до міжнародних реферативних баз даних. У 2015 р. Збірник отримав ідентифікаційний номер ISSN 2409-2606. З 2016 р. рекомендованою мовою рукописів є англійська.

З 2017 р. Збірник виходить у новому форматі A4 з друком тексту у дві колонки, що відповідає світовій практиці наукових видань.

У 2018 році створено окремий сайт Збірника, де знаходяться у вільному доступі всі випуски. З технічних причин файли старих випусків (1-11 та 14-16 ) були втрачені, тому стараннями членів редакційної колегії ці випуски були скановані і зараз перебувають у вільному доступі.

Після смерті професора Малкіна Е. С. у 2019 році редакційну колегію очолив відомий фахівець у галузі забезпечення мікроклімату, педагог, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Корбут В. П..

У 2019 році Збірник увійшов до міжнародних баз BASE, Google Scholar,  Index Copernicus International і WorldCat.

У 2020 р. збірник очолив професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції, доктор технічних наук, професор Мілейковський В.О.

У 2020 році Збірник отримав категорію "Б" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.)