Використання взаємодії опуклих напівобмежених струмин при вентиляції зі змінною витратою повітря

Автор(и)

  • В. П. Корбут Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
  • В. O.  Мілейковський Kyiv National University of Construction and Architecture, Україна https://orcid.org/0000-0001-8543-1800
  • В. Г.  Дзюбенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
  • І. А. Саченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2021.37.7-12

Ключові слова:

вентиляція, кондиціонування повітря, опукла напівобмежена струмина, організація повітрообміну

Анотація

Підтверджено високу стабільність схеми організації повітрообміну з подачею повітря над робочою зоною опуклими напівобмеженими струминами, які взаємодіють між собою в умовах змінної витрати повітря. Ця схема доцільна у випадках, якщо неможливо подати повітря безпосередньо до робочої зони. Виконано математичне моделювання організації повітрообміну з подачею повітря над робочою зоною у виставковій залі при вентиляції зі змінною витратою в усьому можливому діапазоні регулювання продуктивності. Завдяки силі розрідження, що втримує струмину на поверхні настилання, вплив сил гравітації значно зменшується. Це дозволяє уникнути автоматизації повітророзподільних пристроїв задля непорушення схеми циркуляції повітря в приміщенні гравітаційними силами. Достатньо встановити клапани з приводами на відгалуженнях мережі повітроводів. Отже, підтверджується економічна вигода системи як на етапі створення, так і під час експлуатації.

Біографії авторів

В. П. Корбут, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., проф.

В. Г.  Дзюбенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н., доц.

І. А. Саченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н., доц.

Посилання

Tsili staloho rozvytku: Ukraina: Natsionalna dopovid 2017 / Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Kyiv: United Nations Ukraine, 2017. 174 с. URL: https://issuu.com/mineconomdev/docs/sdgs_nationalreportua_web

Pro enerhetychnu efektyvnist budivel: Zakon Ukrainy vid 22.06.2017 № 2118-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2017. №33. С. 359. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19#Text

Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia enerhetychnoi efektyvnosti budivel: Nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 11.07.2018 № 169. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-18#Text

New report: District energy can decarbonize the EU heating and cooling sector [Electronic Resource]. December 5, 2019. URL: https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/news/cf/new-report-district-energy-can-decarbonize-the-eu-heating-and-cooling-sector/

Bennia A., Fellouah H., Khelil A., Loukarfi L., Naji H. ‘Experiments and Large-Eddy Simulations of Lobed and Swirling Turbulent Thermal Jets for HVAC's Applications.” Journal of applied fluid mechanics. Vol. 13. No. 1. pp. 103-117. URL: https://doi.org/10.29252/jafm.13.01.29970

Korbut V. P., Mileikovskyi V. O. “Povitrorozpodilennia opuklymy napivobmezhenymy strumynamy pry ventyliatsii z postiinoiu vytratoiu povitria. ”Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia. 2021. Vyp. 36. P. 34-47

Moskvitina A. S., Shyshyna M. O., Korchminskyi M. S. “Tekhniko-ekonomichne ta ekolohichne obgruntuvannia vykorystannia system zi zminnoiu vytratoiu povitria dlia administratyvnykh budivel.” Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia. 2021. Vyp. 37. С. 45-62

Szczepanik-Scislo Т., Schnotale J. “An Air Terminal Device with a Changing Geometry to Improve Indoor Air Quality for VAV Ventilation Systems.” Energies. 2020. Vol. 13. ArticleID: 4947. 20 p. URL: https://doi.org/10.3390/en13184947

Opalennia, ventyliatsiia ta kondytsionuvannia. DBN V.2.5-67:2013, Ukrarkhbudinform, 2013.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Як цитувати

Корбут, В., Мілейковський, В., . Дзюбенко, В., & Саченко, І. (2021). Використання взаємодії опуклих напівобмежених струмин при вентиляції зі змінною витратою повітря. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 37, 7–12. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2021.37.7-12