Застосування абсорбційного теплового насоса в умовах наявної теплоелектроцентралі

Автор(и)

  • А. О. Редько Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • І. О. Редько Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • С. В. Павловський Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • Ю. O. Бурда Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • Ю. О. Півненкo Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • С. О. Алфьоров Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2020.34.57-62

Ключові слова:

теплоенергетична система, вторинні енергоресурси, енергоефективність, теплогенераційне обладнання, абсорбційний тепловий насос, абсорбційний процес, низькопотенційний теплоносій, високопотенційний теплоносій

Анотація

Залежність людства від енергетичних ресурсів тільки збільшується із розвитком науково-технічного прогресу. Стає зрозумілим, що незабаром запас природних енергоресурсів вичерпається. Рішення полягає в застосуванні нових технологій вироблення енергії на основі альтернативних та вторинних джерел. Завдяки наявності в Україні теплоелектроцентралей існує можливість виробництва теплової енергії за рахунок використання вторинної теплоти за допомогою теплових насосів абсорбційного типу. При цьому, теплова енергія димових газів та пара з парових турбін не обігрівають атмосферу, а залучаються до вироблення теплової енергії для теплових мереж населених пунктів. Завдяки здатності розчину абсорбенту поглинати та конденсувати водяну пару під впливом низькопотенційного та високопотенційного теплоносіїв удається значно знизити споживання традиційних енергоресурсів та підвищити загальну ефективність роботи теплоелектроцентралей.

Біографії авторів

А. О. Редько, Харківський національний університет будівництва та архітектури

д.т.н., проф.

І. О. Редько, Харківський національний університет будівництва та архітектури

д.т.н., доц.

С. В. Павловський, Харківський національний університет будівництва та архітектури

к.т.н., асист.

Ю. O. Бурда, Харківський національний університет будівництва та архітектури

к.т.н., ассист.

Ю. О. Півненкo, Харківський національний університет будівництва та архітектури

к.т.н., ассист.

С. О. Алфьоров, Харківський національний університет будівництва та архітектури

асп.

Посилання

Martynovskyі V. S. Теplоvyе nаsоsy. Gosenergoizdat, 1955.

Talom H. L., Beyene A. “Heat Recovery from Automotive Engine”. Applied Thermal Engineering. Vol. 29, Iss. 2–3. 2009. P. 439-444.

Rei D. Теplоvyе nаsоsy. Energoizdat, 1982.

Redko A. Redko O., DiPippo R. Low-Temperature Energy Systems with Applications of Renewable Energy. Elsevier Science, 2019.

Romanyuk V.N., Khrustalev B.M., Bubyr T.V. “К vоprоsu о rаzvitii sistem tеplоsnаbzhеniia v Bеlаrusi. Vzgliag v blizhaishее budushchее i оjоzrimuiu pеrspеktivu”. Energiia i Manadzhment. 2014. № 4-5 . P. 2-7.

Redko I.O., Redko A.O., Priymak O.V., Burda Yu.O. “Pіdvyshchennia еfеktyvnоstі system tеplоhеnеrаtsіi tsеntrраlnоhо teplopostachannia”. Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia. 2019. Vyp. 28. P. 41-47.

Romanyuk V.N.. Bobich A.A., Muslin D.V., Kolomytskaya N.A., Malkov S.V., Bubyr T.V. “Аbsоrbtsionnyе tеplоvyе nаsоsy v tеplоvоi skhеmе ТETS dlia pоvyshеniia ее enеrgеticheskoi effеktivnosti”. Energiia i Manadzhment. 2013. № 1. P. 14-19.

Shinsky F. Uprаvlеniе prоtsеssаmi pо kriteriiu ekonomii energii. Мir, 1981.

Yanchenko I. V. Vliianiе аbsоrbtsionnogo tеplоvоgо nаsоsа nа tеplоvuiu ekonomichnost ТES i АES. Diss. Yuzhnо-Rоssiiskii gоsudаrstvеnnyi pоlitеkhnichеskii universitet (NPI) imeni М.I. Plаtоvа, 2015.

Redko A., Kulikova N., Pavlovskiy S., Redko O. “Simulation and optimization of heat-exchanger parameters of heat pipes by changes of entropy”. Heat Transfer Research, 2018. Vol. 49. № 16. Р. 1545-1557. DOI: 10.1615/HeatTransRes.2018019336

Redko А.F., Redko А.А., Redko I.А. “Szhiganiе tverdogо tоplivа v vikhrevoi tоpkе sо vstrеchnymi zаkruchennymi pоtоkаmi”. Prоblеmy rеgiоnаlnоi enеrgеtiki, 2017. №3(35). P. 33-44.

Arsenyev V. M, Meleichuk S. S. Теplоvi nаsоsy: оsnоvy tеоrii і rоzrаkhunku. Sumskyi dеrzhаvnyi universytet. 2018.

Kovalev D. V. “Pеrspеktivnyе rеzhimy rаbоty gеnеriruiushchegо оbоrudоvаniia v sоstаvе bеlоrusskоi enеrgоsistemy pоslе 2020 godа”. Enеrgеticheskaia strategiia, 2013. № 4(40). P. 20-23.

Absorbtsionnye tekhnologii. https://broad-ctx.by/

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-24

Як цитувати

Редько, А., Редько I.,  Павловський, С., Бурда, Ю., Півненко, Ю., & Алфьоров, С. (2020). Застосування абсорбційного теплового насоса в умовах наявної теплоелектроцентралі. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 34, 57–62. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2020.34.57-62