Модель багатофакторної оцінки якості природного газу

Автор(и)

  • Kostiantyn Predun Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Yurii Franchuk Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Olha Obodianska Вінницький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.30.20-28

Ключові слова:

природний газ, фізико-хімічні властивості, якість газу, математична модель, матриця знань, лінгвістична змінна, нечітка логіка, функція належності

Анотація

Природний газ відповідно до положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. попри суттєвий розвиток «зеленої» енергетики залишається основним енергоносієм у державі. У зв’язку з долученням до єдиного Європейського простору регулювання торгівлі природним газом в країні всі розрахунки за спожите паливо слід виконувати в одиницях енергії. Таким чином, визначальними постають питання щодо якості природного газу. Однією з особливостей системи газопостачання є значний ступінь невизначеності зміни великої кількості збурювальних факторів впливу і постійно мінливих параметрів її функціювання. Для оцінки якості газудоцільною є математична модель, яка базується на теорії нечіткої логіки. За результатами розгляду факторів, що характеризують фізико-хімічні властивості видобутого з родовища природного газу, якість його підготовки до транспортування та технічні умови експлуатації газорозподільної системи населеного пункту, отримано нечітку множину для визначення якості палива. Відповідно до етапу дефазифікації за методом «центр ваги» нечіткій множині відповідає кількісна оцінка, що знаходиться в запропонованому діапазоні від одного до п’яти балів. Як приклад, для природного газу з граничними значеннями параметрів згідно з Кодексом газотранспортної системи якість оцінена в 3,1 бали. Модель нечіткого логічного висновку разом з процедурою дефазифікації забезпечує можливість спостереження за змінами вихідного показника – якості природного газу – залежно від зміни кількісних та якісних факторів на шляху від родовища газу до споживача. Пропонована математична модель у комплексі для всіх рівнів та підрівнів дозволяє отримати прогнозовану оцінку впливу наведених факторів на якість палива. При цьому отримане значення приймається за результатами віртуального експерименту, який ґрунтується на експертній базі знань

Біографії авторів

Kostiantyn Predun, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор

Yurii Franchuk, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент

Olha Obodianska, Вінницький національний технічний університет

ст. викладач

Посилання

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 r. «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist». Skhval. rozporyadzhennyam KMU vid 18.08.2017 r. №605-r. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085

Kodeks hazotransportnoi systemy. Zatverdzh. Postanovoiu NKREKP №2493 vid 30.09.2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1378-15.

Yakistʹ hazu. URL: http://utg.ua/utg/ business_info/yakist-gazu.html

Pro ratyfikatsiiu Protokolu pro pryednannia Ukrainy do dohovoru pro zasnuvannia Enerhetychnoho Spiv-tovarystva: zakon Ukrainy. № 2787-VI (2787-17) vid 15.12.2010. VVR, 2011, №24, st.170.

Hordiyenko A. I., Bohomolets I. H., Chub M. V. “Do pytannia perekhodu na oblik pryrodnoho hazu yak enerhonosiia.” Naftova i hazova promyslovist. 2001. №3. P. 42-43.

Kaptsova N. I. Pidvyshchennia efektyvnosti ekspluatatsii ta remontu miskykh hazoprovodiv. Diss. abstract. Kharkivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury, 2016.

Kozii V. M., Lurie A. I., Rubanova I. A. “Yakist hazu rodovyshch Ukrainy.” Pytannia rozvytku hazovoi promyslovosti Ukrainy: Zbirn. nauk. Prats UkrNDIhaz. Vyp. 28. 2000. P. 66-68.

Motalo A. V., Stadnyk B. I., Motalo V. P. “Analiz osnovnykh problem metodolohii otsiniuvannia yakosti vuhlevodnevykh haziv.” Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny: Zbirn. nauk.-tekhn. prats. 2. Ekolohiia ta dovkillia. 2015. Vyp.25.10 . P. 178-183.

Pryrodnyi haz. Vyznachennia enerhii. DSTU ISO 15112:2009. Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2010.

Franchuk Yu.Y., Obodyanska O. I., Predun K. M. “Otsinka yakosti pryrodnoho hazu yak enerhonosiia na osnovi linhvistychnoi informatsii.” Upravlinnia rozvytkom skladnykh system: Nauk.- tekhn. Zbirnyk. 2019. Vyp.38. P.143-150.

Ratushniak H. S., Obodyanska O. I. Upravlinnia zmistom proektiv iz zabezpechennia nadiinosti zovnishnikh hazorozpodilnykh merezh. Vinnytsya, 2014. 128 p.

Ratushnyak H. S., Obodyanska O. I. “Model bahatofaktornoi otsinky tekhnichnoho stanu systemy hazopostachannia.” Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi. 2010. № 1. P. 125–131.

Mytiushkyn Yu. I., Mokyn, A. P. Rotshteyn A. P. Soft Computing: identyfykatsiia zakonomernostei nechetkimi bazami znanii. UNYVERSUM–Vynnytsa, 2002. 145 p.

Rotshteyn A., Shtovba S. Nechetkaia nadezhnost algoritmicheskikh protsessov. Kontynent-PRYM, 1997. 142 s.

Nikola K. Kasabov. Foundations of neural networks, fuzzy systems, and knowledge engineering. London, England, Cambridge, Massachusetts: A Bradford Book, The MIT Press, 1998. 538 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Як цитувати

Predun, K., Franchuk, Y., & Obodianska, O. (2019). Модель багатофакторної оцінки якості природного газу. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (30), 20–28. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.30.20-28