DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.30.20-28

Модель багатофакторної оцінки якості природного газу

Kostiantyn Predun, Yurii Franchuk, Olha Obodianska

Анотація


Природний газ відповідно до положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. попри суттєвий розвиток «зеленої» енергетики залишається основним енергоносієм у державі. У зв’язку з долученням до єдиного Європейського простору регулювання торгівлі природним газом в країні всі розрахунки за спожите паливо слід виконувати в одиницях енергії. Таким чином, визначальними постають питання щодо якості природного газу. Однією з особливостей системи газопостачання є значний ступінь невизначеності зміни великої кількості збурювальних факторів впливу і постійно мінливих параметрів її функціювання. Для оцінки якості газудоцільною є математична модель, яка базується на теорії нечіткої логіки. За результатами розгляду факторів, що характеризують фізико-хімічні властивості видобутого з родовища природного газу, якість його підготовки до транспортування та технічні умови експлуатації газорозподільної системи населеного пункту, отримано нечітку множину для визначення якості палива. Відповідно до етапу дефазифікації за методом «центр ваги» нечіткій множині відповідає кількісна оцінка, що знаходиться в запропонованому діапазоні від одного до п’яти балів. Як приклад, для природного газу з граничними значеннями параметрів згідно з Кодексом газотранспортної системи якість оцінена в 3,1 бали. Модель нечіткого логічного висновку разом з процедурою дефазифікації забезпечує можливість спостереження за змінами вихідного показника – якості природного газу – залежно від зміни кількісних та якісних факторів на шляху від родовища газу до споживача. Пропонована математична модель у комплексі для всіх рівнів та підрівнів дозволяє отримати прогнозовану оцінку впливу наведених факторів на якість палива. При цьому отримане значення приймається за результатами віртуального експерименту, який ґрунтується на експертній базі знань


Ключові слова


природний газ; фізико-хімічні властивості; якість газу; математична модель; матриця знань; лінгвістична змінна; нечітка логіка; функція належності

Повний текст:

PDF

Посилання


Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 r. «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist». Skhval. rozporyadzhennyam KMU vid 18.08.2017 r. №605-r. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085

Kodeks hazotransportnoi systemy. Zatverdzh. Postanovoiu NKREKP №2493 vid 30.09.2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1378-15.

Yakistʹ hazu. URL: http://utg.ua/utg/ business_info/yakist-gazu.html

Pro ratyfikatsiiu Protokolu pro pryednannia Ukrainy do dohovoru pro zasnuvannia Enerhetychnoho Spiv-tovarystva: zakon Ukrainy. № 2787-VI (2787-17) vid 15.12.2010. VVR, 2011, №24, st.170.

Hordiyenko A. I., Bohomolets I. H., Chub M. V. “Do pytannia perekhodu na oblik pryrodnoho hazu yak enerhonosiia.” Naftova i hazova promyslovist. 2001. №3. P. 42-43.

Kaptsova N. I. Pidvyshchennia efektyvnosti ekspluatatsii ta remontu miskykh hazoprovodiv. Diss. abstract. Kharkivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury, 2016.

Kozii V. M., Lurie A. I., Rubanova I. A. “Yakist hazu rodovyshch Ukrainy.” Pytannia rozvytku hazovoi promyslovosti Ukrainy: Zbirn. nauk. Prats UkrNDIhaz. Vyp. 28. 2000. P. 66-68.

Motalo A. V., Stadnyk B. I., Motalo V. P. “Analiz osnovnykh problem metodolohii otsiniuvannia yakosti vuhlevodnevykh haziv.” Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny: Zbirn. nauk.-tekhn. prats. 2. Ekolohiia ta dovkillia. 2015. Vyp.25.10 . P. 178-183.

Pryrodnyi haz. Vyznachennia enerhii. DSTU ISO 15112:2009. Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2010.

Franchuk Yu.Y., Obodyanska O. I., Predun K. M. “Otsinka yakosti pryrodnoho hazu yak enerhonosiia na osnovi linhvistychnoi informatsii.” Upravlinnia rozvytkom skladnykh system: Nauk.- tekhn. Zbirnyk. 2019. Vyp.38. P.143-150.

Ratushniak H. S., Obodyanska O. I. Upravlinnia zmistom proektiv iz zabezpechennia nadiinosti zovnishnikh hazorozpodilnykh merezh. Vinnytsya, 2014. 128 p.

Ratushnyak H. S., Obodyanska O. I. “Model bahatofaktornoi otsinky tekhnichnoho stanu systemy hazopostachannia.” Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi. 2010. № 1. P. 125–131.

Mytiushkyn Yu. I., Mokyn, A. P. Rotshteyn A. P. Soft Computing: identyfykatsiia zakonomernostei nechetkimi bazami znanii. UNYVERSUM–Vynnytsa, 2002. 145 p.

Rotshteyn A., Shtovba S. Nechetkaia nadezhnost algoritmicheskikh protsessov. Kontynent-PRYM, 1997. 142 s.

Nikola K. Kasabov. Foundations of neural networks, fuzzy systems, and knowledge engineering. London, England, Cambridge, Massachusetts: A Bradford Book, The MIT Press, 1998. 538 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Kostiantyn Predun, Yurii Franchuk, Olha Obodianska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ
науково-технічний збірник
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА
E-Mail: vothp@ukr.net