DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.28.41-47

Підвищення ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання

Ihor Redko, Andrii Redko, Oleksandr Priymak, Yurii Burda

Анотація


Відомо, що енергетично ідеальне теплотехнологічне підприємство повинно використовувати електроенергію, яка виробляється комбінованим засобом на власному вторинних ресурсах. Відтак необхідна заміна обладнання, яке використовує дорогі види енергії на альтернативні. До таких технологій відносяться холодильні машини і теплові насоси, які використовують абсорбційні процеси. Теплові насоси мають велику перевагу за рахунок незначної вартості енергоресурсів: потреба в їхньому використанні раніше була відсутня, оскільки нагрів можливо було здійснювати альтернативними технологіями, більш прийнятими, а в утилізації низькопотенційних теплових потоків не було економічної необхідності. Аналіз ефективності систем центрального теплопостачання України показує, що в сучасних економічних умовах тенденція систем теплопостачання може розвиватися в наступних напрямках: застосування знижених параметрів температурного графіка, засобів регулювання і автоматизації, застосування конденсаційних потоків з глибоким охолодженням продуктів згоряння біопаливних котлів, застосування парокомпресійних і абсорбційних теплових насосів, використання вторинних енергоресурсів промислових підприємств, когенераційних установок, підвищення теплотехнічних характеристик будівель. Модернізація з застосуванням даних заходів може суттєво підвищити економічні і технічні характеристики теплогенераційного і теплопостачального обладнання.

Ключові слова


тепловий насос; теплоенергетична система; система центрального теплопостачання; вторинний енергоресурс; енергоефективність; охолодження продуктів згоряння; теплогенераційне обладнання; абсорбційні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Romanyuk V. N., Bobich A. A., Muslin D. V., Kolomytskaya N. A., Bubyr T. V., Malkov S. V. "Аbsоrbtsiоnnyе tеplоvyе nаsоsy v tеplоenеrgеtichеskikh sistеmаkh prоmyshlеnnykh predpriiatii dlia snizhеniia enеrgеtichеskikh i finаnsоvykh zаtrаt." Enеrgоkhоziaistvо prеdpriiatiia: tеkhnоlоgii, prоеkty, оpyt, No 2(71), 2013, pp. 32-37.

Romanyuk V. N., Bobich A. A., Muslin D. V., Kolomytskaya N. A., Malkov S. V., Bubyr T. V. "Аbsоrbtsiоnnyе tеplоvyе nаsоsy v tеplоvоi skhеmе ТETS dlia pоvyshеniia ее еrgеtichеskоi effеktivnоsti." Enеrgiia i Меnеdzhmеnt, No 1, 2013, pp. 14-19.

Shinsky F. Uprаvlеniе prоtsеssаmi pо kriteriiu ekоnоmii enеrgii. Мir, 1981, 388 p.

Romanyuk V. N., Khrustalev B. M., Bubyr T. V. "K vоprоsu о rаzvitii sisтеm tеplоsnаbzhеniia v Bеlarusi. Vzgliad v blizhaishее budushchее i оbоzrimuiu pеrspеktivу." Enеrgiia i Меnеdzhmеnt, No 4-5. 2014. pp. 2-7.

Mahler A., Magtengaard J. "Country Update Report for Denmark." Proceedings World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010:https://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2010/0131.pdf

Zabello E. P., Sulzhyts A. I., Sulzhyts A. M. "Kоsvеnnyе меtоdy uprаvlеniia elеktricheskimi nаgruzkаmi v Bеlоrusskoi enеrgоsistеmе." Enеrgеtikа i ТEК, No 5, 2009, pp. 16-18.

Gurtovtsev A.L., Zabello E. P. "Elеktricheskaia nаgruzkа enеrgоsistеmy. Vyrаnivаniе grаfikа." Nоvоsti eлеktrоtеkhniki, No 5(53), 2008, pp. 108-114.

Redko A., Kulikova N., Pavlovskiy S., Redko O. "Simulation and optimization of heat-exchanger parameters of heat pipes by changes of entropy." Heat Transfer Research, Vol. 49, Iss. 16, 2018, pp. 1545-1557. DOI: 10.1615/HeatTransRes.2018019336

Yanchenko I. V. Vliianie аbsоrbtsiоnnоgо tеplovоgо nаsоsа на tеplоvuiu ekоnоmichnоst ТES i АES. Diss. Platov South Russian State Polytechnic University, 2015.

Redko A. F., Redko I. A. "Szhigаniе tverdоgо tоplivа v vikhrеvоi tоpkе sо vsтrеchnymi zаkruchennymi pоtоkаmi." Prоblеmy rеgiоnаlnоi eнеrgеtiki, No 3(35), 2009, pp. 33-44.

Kovalev, D. V. "Pеrspеktivnyе rеzhimy rаbоty gеnеriruiushchеgо оbоrudоvаniia v sоstаvе bеlоrusskоi enеrgоsistеmy pоslе 2020 gоdа." Enеrgеtichеskаia strаtеgiia, No 4(40), 2013, pp. 20-23.

"Аbsоrbtsiоnnyе tеkhnоlоgii." Heat Transfer Research, Elektronnoe izdanie, https://broad-ctx.by/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ihor Redko, Andrii Redko, Oleksandr Priymak, Yurii Burda

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ
науково-технічний збірник
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА
E-Mail: vothp@ukr.net