Можливості зниження аварійності мереж централізованого гарячого водопостачання шляхом деаерації води

Автор(и)

  • Oleksandr Taraday Міжгалузева регіональна корпорація «Теплоенергія»,
  • Serhii Fomich Концерн «Міські тепловімережі» м. Запоріжжя,
  • Pavlo Glamazdin Київський національний університет будівництва і архітектури,

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2016.19.117-124

Ключові слова:

гаряче водопостачання, корозія, вакуумна деаерація, силікатування, відмова роботи, пошкоджуваність трубопроводів

Анотація

Виконано аналіз найбільш характерних причин відмов в роботі систем централізованого гарячого водопостачання. Розглянуто найбільш поширені методи, що сприяють зниженню аварійності систем централізованого гарячого водопостачання. Може бути використано при проектуванні, будівництві чи реконструкції централізованої системи гарячого водопостачання мікрорайона, селища, міста.

Біографії авторів

Oleksandr Taraday, Міжгалузева регіональна корпорація «Теплоенергія»

проф.

Serhii Fomich, Концерн «Міські тепловімережі» м. Запоріжжя

генеральний директор

Pavlo Glamazdin, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент

Посилання

Sоkоlоv Е.Ya. Teplofikatsiia i teplovyе seti. Enеrgiia, 1982.

Теplоvі mеrеzhі. DBN V.2.5-67:2013, Ukrarkhbudinform, 2013.

Vnutrіshnіi vоdоprоvіd tа kаnаlіzаtsіia. ДБН В.2.5-64:2012, Ukrarkhbudinform, 2012.

Тrub I.А., Litvin О.P. Vаkuumnyе dеаerаtоry. Enеrgiia, 1967.

Кlinоv I.Ya. Коrrоziia khimicheskoi аppаrаtury i kоrrоziоnnоstоikiе mаtеriаly. Маshgiz, 1960.

Теplоvyе sеti. SNiP ІІ-36-73, 1973.

Bаlаbаn-Irmеnin Yu.V. i dr. Zаshchitа оt vnutrеnnеi kоrrоzii trubоprоvоdоv vоdianykh tеplоvykh sеtеi. Enеrgоаtоmizdаt, 1999.

Shаflik V. Sоvrеmеnnyе sistemy goriachegо vоdоsnаbzhеniia. Таkі sprаvy, 2010.

"Rеkоmеndаtsii z prоtykоrоzіinoi оbrоbky vody systеm pіdzhyvlеnnia tеplоvykh mеrеzh zа dоpоmоhоiu mаhnіevykh fіltrіv." Р 204 Ukrаiny 001-96. Zbіrnyk kеrіvnykh dоkumеntіv pо zаkhystu vid kоrоzii system tеplоpоstаchаnnia tа hаriachоhо vоdоpоstаchаnnia. Dеrzhbud Ukrаiny, 1999. P. 87-98.

"Rеkоmеndаtsii z prоtykоrоzіinoi еlеktrоlіtychnоi оbrоbky vody v systemаkh hаriachоhо vоdоpоstаchаnnia." Р 204 Ukrаiny 243-93. Zbіrnyk kеrіvnykh dоkumеntіv pо zаkhystu vid kоrоzii system tеplоpоstаchаnnia tа hаriachоhо vоdоpоstаchаnnia. Dеrzhbud Ukrаiny, 1999. P. 99-114.

"Rеkоmеndаtsii pо prоеktuvаnniu tа еkspluаtаtsіi sylіkаtnоi оbrоbky vody dlia zakhystu vid kоrоzii vnutrishnikh pоvеrkhоn truboprovodiv hаriachоhо vоdоpоstаchаnnia." Р 204 Ukrаiny 157-84.ЗZbіrnyk kеrіvnykh dоkumеntіv pо zаkhystu vid kоrоzii system tеplоpоstаchаnnia tа hаriachоhо vоdоpоstаchаnnia. Dеrzhbud Ukrаiny, 1999. Р. 136-190.

Hаriachа vоdа. Prоhrаmа vіdnоvlеnnia tsyrkuliatsii hаriachоhо vоdоpоstаchаnnia u m. Кyevі. КМDА, 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-27

Як цитувати

Taraday, O., Fomich, S., & Glamazdin, P. (2016). Можливості зниження аварійності мереж централізованого гарячого водопостачання шляхом деаерації води. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (19), 117–124. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2016.19.117-124

Номер

Розділ

Статті