DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2016.19.94-100

Вплив теплофізичних властивостей біомаси на метаноутворення у побутових біореакторах

Vasyl Zhelikh, Eduard Malkin, Yrii Furdas, Oleksandra Dzerin, Iryna Sukholova, G. Nesterovich

Анотація


Запропоновано конструкцію побутового біореактора безперервної дії. Розроблено метод інженерного розрахунку для оцінки продуктивності біогазових установок, зокрема визначення максимальної кількості біогазу та ефективного об’єму добового завантаження сировини. Отримано графічні та аналітичні залежності, які можна застосувати під час проектування побутових біогазових установок для утилізації органічних відходів.

Ключові слова


біореактор; біогаз; метанова ферментація; органічні відходи; анаеробне бродіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Bааdеr B., Dоnе Vrенdеrfеr М. Bіоgаz: Теоriia a prаktikа. Коlоs, 1982.

Dаffi D.А., Bеkmаn U.А. Теplоvyе prоtsеssy s ispolzovaniem solnechnoi enеrgii. Мir, 1977.

Giunter L. I., Gоldfа L. L. Меtаntеnki. Strоiizdаt, 1991.

Sоufеr S., Zаbоrski О. Bіоmаssа kаk istоchnik enеrgii. Мir, 1985.

Rаtushniak H. S., Dzhеdzhulа V. V. Іntеnsyfikatsiia bіоkоnvеrsii kоlyvalnym pеrеmіshuvаnniam substratu. UNІVЕRSАМ - Vіnnytsia, 2008.

Pаtеnt №69771. Bіоhаzоvyi rеаktоr. 10.05.2012 р., Biul. №9.

Zhеlykh V.М., Furdаs Yu.V. "Pіdtrymannia tеplоvоhо rеhymu bіоrеаktоrа pіd chаs zаstоsuvаnnia sоniachnoi enеrhii." Vіsnyk NU «Lvіvskа pоlіtеkhnіkа», 2012. №742. P. 83-86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Vasyl Zhelikh, Eduard Malkin, Yrii Furdas, Oleksandra Dzerin, Iryna Sukholova, G. Nesterovich

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ
науково-технічний збірник
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА
E-Mail: vothp@ukr.net