DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2016.19.50-54

Аналіз геометрії профілю швидкості при ламінарному русі у двокутному каналі

Olena Gumen, Viktor Mileikovskyi, Volodymyr Dziubenko

Анотація


Проаналізовано профіль швидкості стабілізованої ламінарної течії у двокутному каналі. Визначено вплив відношення довжини осей на коефіцієнт опору тертя Дарсі. Профіль швидкості при зменшенні відношення довжини осей набуває сідлоподібної форми біля вершин двокутника зі зменшенням градієнта швидкості. При цьому зменшуються тангенціальні напруження, а значить, коефіцієнт опору тертя Дарсі. Але при цьому питомі втрати тиску за довжиною при постійних площі перерізу і витраті рідини зростают.

Ключові слова


двокутний канал; ламінарний потік; рівняння Нав’є-Стокса; профіль швидкості

Повний текст:

PDF

Посилання


Pаtеnt № 10449 Теplооbmіnnyk. 25.01.2016., Biul. № 2.

Pаtеnt № 10450 Теplооbmіnnyk. 25.01.2016., Biul. № 2.

Аlishаеv М. G. "Тоchnyе resheniia laminarnogo dvizheniya vyazkoi zhidkosti po priamolineinym trubam nekruglyh sechenii." Dagestanskie elektronnye matematicheskie izvestiya, Iss. 1. 2013. P. 88-102. http://mathreports.ru/static?id=130

Humеn О. М., Міlеikоvskyi V. О., Dziubеnkо V. G. "Nablyzhene rozviazannia rivniannia Navie-Stoksa dlia kanaliv dvokutnogo pererizu." Теkhnоlоhіcnyi аudyt tа rеzеrvy vyrоbnиtstvа, 2015. № 2/5(22). P. 42–50. DOI: 10.15587/2312-8372.2015.41212

Аltshul А.D., Кisеlev P. G. Gidrаvlikа i аerоdinаmikа. Strоiizdаt, 1965.

Humеn О. М., Міlеikоvskyi V. О., Dziubеnkо V. G. "Analiz geometrii profilu temperatury pry laminarnomu rusi u dvokutnomu kanali z postiinoiu temperaturoiu stinok." Energoefektyvnist v budivnytstvi ta arhitekturi, 2015. Iss. 7. P. 388–396.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Viktor Mileikovskyi, Olena Gumen, Volodymyr Dziubenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ
науково-технічний збірник
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА
E-Mail: vothp@ukr.net