Ефективність організації повітрообміну приміщень при використанні стін Тромба-Мішеля

Автор(и)

  • Viktor Mileikovskyi Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8543-1800
  • Hanna Klymenko Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • Volodymyr Dziubenko Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2017.21.18-26

Ключові слова:

сонячна енергія, пасивні сонячні опалювальні прилади, стіна Тромба-Мішеля, верхня зона

Анотація

Сонячна енергія є перспективним відновлюваним джерелом енергії. Одним з варіантів її використання є пасивні сонячні опалювальні прилади. Розглянуто використання стіни Тромба-Мішеля для забезпечення мікроклімату приміщень. Поширеним є варіант з подачею повітря до верхньої зони приміщення. Але, як показує аналіз досліджень, при такій схемі подачі повітря з природною спонукою руху повітря в просторі стіни Тромба-Мішеля спостерігається суттєвий недолік: перегрів верхньої зони. Як варіант, що мінімізує такий недолік, є встановлення вентилятора, який примусово подає повітря до робочої зони і забирає повітря з верхньої зони. Оцінено ефективність обох варіантів. У результаті аналітичної оцінки обох варіантів виявлено, що при подачі повітря до верхньої зони 67 % сонячної енергії втрачається на перегрів верхньої зони приміщення. А максимально ефективним рішенням, що дає мінімальний перегрів верхньої зони, є використання вентилятора для спонуки руху повітря в стіні Тромба-Мішеля.

Біографії авторів

Viktor Mileikovskyi, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент

Hanna Klymenko, Національний університет «Львівська політехніка»

асистент

Volodymyr Dziubenko, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент

Посилання

Systemy teplozabezpechennia budivel. Metodyka rozrakhunku enerhopotreby ta enerhoefektyvnosti systemy. Chastyna 2-1. Teploviddacha systemoiu opalennia. DSTU B EN 15316-2-1:2011. (EN 15316-2-1:2007, IDT). Ukrarkhbudinform, 2012.

Enerhoefektyvnist budivel, vplyv avtomatyzatsii, monitorynhu ta upravlinnia budivliamy. DSTU B EN 15232. (EN 15232:2007, IDT). Ukrarkhbudinform, 2011.

Enerhetychna efektyvnist budivel. Metod rozrakhunku enerhospozhyvannia pry opalenni, okholodzhenni, ventyliatsii, osvitlenni ta hariachomu vodopostachanni. DSTU B A.2.2-12:2015. Ukrarkhbudinform, 2015.

Bogoslovskii V. N. Teplovoi rezhim zdaniia. Stroiizdat, 1979.

Fert А. R., Аizеn M. А., Аntoniuk D. I. i dr. Rekomendatsii pо proektirovaniyu zdanii s passivnymi sistemami solnechnogo otoplenia, Кiev ZNIIEP, 1989.

Pukhovoi I. I. “Temperaturnye rezhimy i ekonomiia energyii v passivnykh sistemakh solnechnogo otopleniia tipa zasteklennaya lodzhiya mnogoetazhnykh zdanii”. Ekotekhnolgii i resursosberezhenie, no.2, 2004.

Мisсаk II. S., Vozniak О. Т., Datsko О. S., Shapoval S. P. Soniachna energetyka: teoriia ta praktyka: monohrafiia. Vidavnitstvo Lvivskoi Polytechnicy, 2014.

Liubarets О. P., Moskvitina А. S. “Vybir formy i rozrakhunok ob’iemu sezonnoho teploakumuliatora.” Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: naukovo-tekhnichnyi zbirnik, Iss. 20, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2016, pp. 34-38.

Mileykovskiy V. О., Shuvaeva О. IU. “Doslidzhennia soniachnogo opaliuvalnogo pryladu dlia pasyvnykh system vykorystannia soniachnoi energii.” Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: naukovo-tekhnichnyi zbirnik, Iss. 19, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2016, pp. 112-116.

Zhelikh V. М., Lesyk H. R. “Viznachennia poliv temperatury ta shvydkosti povitria v prymishchenni z vykorystanniam termosyfonnoho heliokolektora.” Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 4, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2013, pp. 104-108.

Vozniak О. Т., Shapoval S. P., Ponа О. М. “ Energoefektyvnyi budynok.” Patent of Ukraine 92009. 25 July 2014.

Opalennia, ventyliatsiia ta kondytsionuvannia. DBN V.2.5-67:2013, Ukrarkhbudinform, 2013.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-26

Як цитувати

Mileikovskyi, V., Klymenko, H., & Dziubenko, V. (2017). Ефективність організації повітрообміну приміщень при використанні стін Тромба-Мішеля. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (21), 18–26. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2017.21.18-26

Номер

Розділ

Статті