DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2017.21.4-10

Вплив характеристик магнітного поля при обробці води на показники капілярно-пористих та колоїдних капілярно-пористих тіл

Eduard Malkin, Nataliia Zhuravska

Анотація


Технологічні системи з омагніченням води дають нестабільні результати. Причиною цього є недостатні дослідження впливу параметрів омагнічення води. У роботі сформульовано гіпотези про доцільність застосування високочастотних електромагнітних полів для посилення їхнього впливу на зміну структури води і покращення стійкості цього процесу. Розроблено теоретичні положення щодо вибору параметрів омагнічення води. Проведено експериментальні дослідження з використанням води, обробленої у високочастотних електромагнітних полях, для капілярно-пористих тіл і колоїдних капілярно-пористих тіл. Виконано аналіз впливу різних характеристик магнітного поля при обробці води на показники капілярно-пористих тіл. Запропоновано рекомендації щодо вибору доцільних параметрів процесу омагнічення води. Експериментально показано покращення характеристик отриманих матеріалів при використанні омагніченої води. Результати роботи дозволяють широко впроваджувати омагнічення води для теплопостачання та в технологічних процесах.

 


Ключові слова


омагнічена вода; індукція магнітного поля; частота коливань

Повний текст:

PDF

Посилання


Minenko V. I. Mahnitnaia obrabotka vodno-dispersnykh sistem. Теkhnikа, 1970.

Classen V. I. Voda i mahnit. Nauka, 1973.

Stukalov P. S., Vasiliev E. V., Glebov N. A. Mahnitnaia obrabotka vody. Sudostroenie, 1969.

Tebenihin E. F., Gusev B. T. Obrabotka vody mahnitnym polem v teploenerhetike. Energiia, 1970.

Davydzon M. I. Elektromahnitnaia obrabotka vodnykh sistem v tekstilnoi promyshlennosti. Lenprombytizdat, 1988.

Pomadkin V.A. “Ob ispolzovanii mahnitoaktivirovannoi vody dlia zatvorenyia betonnykh smesei.” Beton y zhelezobeton, no. 3, 1998.

Dorfman Ya. G. Mahnitnye svoistva i stroenie veshchestv. Hosudarstvennoe izdatelstvo tekhnicheskoi literatury, 1955.

Frenkel Ya. I. Kinetic theory of liquids. Izdatelstvo AN SSSR, 1966.

Zhuravskaia N. E. “Ispolzovanie omagnichennoi vody v kapilliarno-poristykh materialakh.” Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 53, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2014, pp. 167-172.

Zhuravska N. “Protection of building materials against biodeterioration using energy saving nanotechnology.” Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture, Vol. 13, no. 8, 2014.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Eduard Malkin, Nataliia Zhuravska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ
науково-технічний збірник
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА
E-Mail: vothp@ukr.net