Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж

Автор(и)

  • Georgii Ratushniak Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • Maryna Sviderevych Вінницький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2017.23.44-51

Ключові слова:

надійність теплових мереж, нечітка логіка, теорія ймовірностей, дерево відмов, схема розвитку аварії

Анотація

Для багатофакторного аналізу впливу різних факторів на експлуатаційну надійність теплових мереж потрібно застосовувати теорію нечіткої логіки та теорію ймовірностей. Методика логіко-ймовірнісної оцінки ризиків аварій дозволяє виконувати вибір рішення щодо підвищення ефективності систем теплопостачання та впровадження новітніх енергоефективних технологій при їхній реконструкції. За результатами аналізу експертних оцінок виникнення небезпечних ситуацій на трубопровідній частині системи теплопостачання розроблено узагальнену схему розвитку можливої аварії з урахуванням факторів, що впливають на надійність системи в цілому. Отримано значення нечіткої ймовірності виникнення аварійної ситуації на трубопроводах теплових мереж Р~=(0,178;0,657;0,304;0,400). Оцінка дерева відмов дозволяє визначити появу події, яка може призвести до небажаного порушення роботи системи теплопостачання. Експериментальні дані спостереження за змінами вихідного показника (характеристик теплової мережі) при варіації факторів впливу за розробленою методикою дає можливість уточнювати обґрунтування прийняття рішень при управлінні надійністю системи централізованого теплопостачання з урахуванням кількісних і якісних параметрів об’єкта.

Біографії авторів

Georgii Ratushniak, Вінницький національний технічний університет

професор

Maryna Sviderevych, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Посилання

Pravyla budovy i bezpechnoi ekspluatatsii truboprovodiv pary ta hariachoi vody. NPAOP 0.00-1.11-98,

Industriia, 2008.

Inzhenerne obladnannya budynkiv i sporud. Zovnishni merezhi ta sporudy. Teplovi merezhi. DBN V.2.5-39:2008, Minrehionbud Ukrayiny, 2008.

Yevtukhova T. O. “Suchasnyі stan komunalnoyi enerhetyky Ukrainy.” Problemy zahalnoyi enerhetyky,

no. 17, 2008.

Kulyk M. M. “Analiz stanu rozvytku system teplopostachannya v Ukraini.” Problemy zahalnoyi enerhetyky, no. 14, 2006.

Fedoseev B. S. “O normakh vodno-khymycheskoho rezhyma dlia teplosety.” Teploеnerhetyka, no. 8, 1994.

Kaptsov I. I. “Analiz poshkodzhuvanosti teploprovodiv i truboprovodiv hariachoho vodopostachannia teplovykhmerezh.” Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 14, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2010, pp. 61-65.

Artamonov Ye. B. Metody i alhorytmy diahnostuvannya stanu dilyanok teplovykh merezh. Diss. abstract. Instytut problem matematychnykh mashyn i system NAN Ukrainу, 2011.

Kononova M. S. Prognozirovanie sostoyaniya truboprovodov teplovih setey. Diss. abstract. Voronezhskiy gosudarstvennyiy arhitekturno-stroitelnyiy universitet, 2000.

Umerkin G. H. “Opredelenie ostatochnogo resursa teplovih setey po statisticheskim dannim ob avariyah.” Novosti teplosnabzheniya, no. 11, 2007.

Sokolov E. Ya. “Kolichestvennyiy raschet nadezhnosti sistem teplosnabzheniya.” Teploeneogetika, no. 9, 1990.

Sokolov E. Ya., Izvekov A. V., Malofeev V. A. “Normirovanie nadezhnosti sistem tsentralizovannogo teplosnabzheniya.” Elektricheskie stantsii, no. 12, 1993.

Maliavina O. M. “Doslidzhennia pokaznykiv nadiinosti teplovykh merezh metodamy statystychnoho modeliu-vannia.” Naukovyi visnyk budivnytstva: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, KhDTUBA, Kharkiv, 2010, no. 61, рр. 286-291.

Lobko O. M. “Metodyka vyboru shahu ekspluatatsii teploprovodiv pry doslidzhenni yikh poshkodzhuvanosti.” Naukovyi visnyk budivnytstva: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Kharkiv, 2010, no. 58, рр. 196-202.

Sazonov E. V., Kononova M. S. “Sravnitelnyiy analiz empiricheskih funktsiy raspredeleniya otkazov gorodskih teploprovodov.” Izvestiya vuzov: Stroitelstvo, no. 7-8, 2000, pp. 85-87.

Sazonov E. V., Kononov A. A., Kononova M. S. “Realizatsiya metoda prognozirovaniya sostoyaniya truboprovodov teplovih setey na EVM.” Izvestiya vuzov: Stroitelstvo, no. 7, 2001, pp. 68-70.

Plavich A.Yu. Otsenka i obespechenie urovnya nadezhnosti vodyanуh teplovуh setey. Diss. abstract. Nizhegorodskiy gosudarstvennyiy arhitekturno-stroitelnyiy universitet, 2005.

Rotshtein O.P. Intelektualni tekhnolohii identyfikatsii: nechitki mnozhyny, henetychni alhorytmy, neironni merezhi. Universum-Vinnytsia, 1999.

Ratushnуak H. S., Sviderevych M. V. “Otsinуuvannia vplyvu konstruktyvnykh kharakterystyk teplovykh merezh na yikh nadiinist z vykorystanniam nechitkoi lohiky.” Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, UNIVERSUM-Vinnytsia, no.1 (22), 2017, рр.41-48.

Kopei B. V. “Vykorystannia "dereva vidmov" yak metodu strukturnoho analizu shtanhovoi nasosnoi ustanovky.” Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, no. 2(47), 2013, pp. 62-71.

Khobta V. M., Кіsеleva О. І. “Optymizatsiia vyboru tekhnolohii budivnytstva yak zasobu pidvyshchennia konkurentospromozhnosti budivelnykh pidpryiemstv.” Теоrеtichni і prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. pr. vydavnycho-poligrafichnyi tsentr "Kyivskyi universytet", 2008, Iss. 16, pp. 36-46.

Kravets V. O., Shevtsova V. V., Savchenko A. V. “Analiz metodiv pobudovy funktsii prynalezhnosti pry obrobtsi ekspertnykh znan.” Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Tekhnika ta elektrofizyka vysokykh napruh, no.52 (958), 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-26

Як цитувати

Ratushniak, G., & Sviderevych, M. (2017). Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (23), 44–51. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2017.23.44-51

Номер

Розділ

Статті