Дослідження дворівневого повітряно-струминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн

Автор(и)

  • Vadym Korbut Київський національній університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-0831-2477
  • Serhii Rybachov Київський національній університет будівництва і архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.24.5-10

Ключові слова:

бортовий відсмоктувач, , дворівневий відсмоктувач, розподіл концентрації, комп’ютерне моделювання

Анотація

У вентиляційній практиці знаходять широке застосування повітряно-струминні огородження, які використовуються для відокремлення зони зі сприятливими параметрами від зони з менш сприятливими параметрами повітряного середовища. Найчастіше застосовують повітряно-струминні огородження у виробничих приміщеннях. Повітряна плоска струмина відокремлює джерело шкідливих виділень від повітряного середовища приміщення, а також транспортує шкідливості, що потрапили в повітряний потік до місця їхнього вловлювання. За таким принципом влаштовуються різноманітні активовані місцеві відсмоктувачі. Наразі великого поширення для вирішення завдань аеродинаміки вентиляції, зокрема для розрахунку струминних течій і течій поблизу стоків, розроблено чисельні методи CFD моделювання (Computational Fluid Dynamics – обчислювальна гідромеханіка). Метою є визначення основних кількісних співвідношень для влаштування повітряно-струминної огорожі над дзеркалом рідини, що працює в режимі граничного вловлювання за допомогою методу CFD моделювання. Розглядається об’ємна задача про взаємодію припливних струмин, що виходять із вузьких щілинних отворів у напрямку один проти одного та щілинних стоків під припливними насадками. Розрахункова область течії обмежується поверхнею дзеркала рідини у ванні, бортами ванни й умовними межами над ванною. Використовувалася стандартна k-ε-модель турбулентних течій. При цьому вважалося, що турбулентність породжується припливними струминами й завихреннями на кутах твердих стінок. Зовнішні потоки повітря, що підтікають до струмин і до отвору всмоктування на вільних межах області розрахунку, приймалися не турбулізованими. Отримано поля розподілу температури та швидкості повітряних потоків для екранування дзеркала ванни. Також уточнено співвідношення витрат припливного повітря та повітря, що відсмоктується, для найбільш ефективного вловлювання шкідливостей.

Біографії авторів

Vadym Korbut, Київський національній університет будівництва і архітектури

професор

Serhii Rybachov, Київський національній університет будівництва і архітектури

асистент

Посилання

Posokhin V. N. Raschet mestnykh оtsоsоv оt tеplо- i gаzоvydеliaiushchеgо оbоrudоvаniia. Маshinоstrоеniе, 1984.

Korbut V. P., Rybachov S. G. “Udоskоnаlеnnia prystroiv pоvіtrianоstrumynnoho оhоrоdzhеnnia vіdkrytoi poverkhni vеlykоrоzміrnykh vаnn.” Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 17, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2014, pp. 26-31.

Tsuljan K. R., Gutsul V. G., Zaytsev O. N., Bohatikova N. P. “Моdеlirоvаnie rаbоty shchеlеvоgо оtsоsа vzаimоdеistvuiushchеgо s plоskоi gаzоvоi struei.” Strоitеlstvo i bеzоpаsnоst, vol. 41, 2012, pp. 235-239.

Varshegova E. V., Posokhin V. N. “Оb uslоvii prеdеlnоgо ulаvlivaniia pоtоkа vrednykh vydelenii mestnym оtsоsоm.” Izvestiya vuzov. Strоitеlstvo, no. 11-12, 2015, pp. 18-22.

Wang L. “Investigation of the Impact of Building Entrance Air Curtain on Whole Building Energy Use.” Air Curtain Study, 2013, http://www.amca.org/UserFiles/file/Energy%20Initiative%20Web%20Pages/Air%20Curtain%20Study.pdf

Nitin Kardekar, Bhojwani V. K., Dr. Sane N. K. “Numerical analysis of air flow velocity streamlines of air curtains” International journal of mechanical engineering and technology (IJMET, Vol. 4, Iss. 5, 2013, рр. 150-155.

Polak J. Experimental study of the airflow distribution in a room with heating equipment. Norwegian University of Science and Technology, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-30

Як цитувати

Korbut, V., & Rybachov, S. (2018). Дослідження дворівневого повітряно-струминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (24), 5–10. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.24.5-10

Номер

Розділ

Статті