DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.25.31-36

Вплив конструктивних особливостей енергетичної палі на її ефективність

Oleksandr Pryimak, Pavlo Pasichnyk, Ivan Kuzytskyi

Анотація


Важливим напрямком енергозбереження є використання енергоефективних систем теплопостачання. Такими системами є системи з тепловими насосами для утилізації низькопотенціальної теплоти верхніх шарів земної кори. Актуальною науковою задачею є розвиток конструкцій теплових насосів для підвищення їх ефективності. Розповсюдження набувають теплові насоси на основі вертикальних грунтових теплообмінників, при цьому перспективним є виконання цих теплообмінників у вигляді будівельних паль, так званих, енергетичних паль. При проектуванні теплових насосів на основі енергетичних паль надзвичайно важливим є питання їх взаємовпливу, оскільки конструктив і несуча здатність встановлює певні границі рознесення фундаментних паль. В статті розглянуті системи теплопостачання з грунтовим тепловим насосом, у якого як випарник використано будівельні фундаментні палі, так звані, енергетичні палі. Проаналізовано відомі дослідження щодо конструктивних особливостей енергетичних паль та їх вплив на енергетичні показники теплових насосів. Встановлено, що найменш дослідженою областю в даній сфері являється методика інженерного розрахунку енергетичних паль, а саме взаємний вплив енергетичних паль одна на одну, тобто мінімально допустиму відстань між фундаментними енергетичними палями. Для масового впровадження енергетичних паль в новому будівництві необхідна коректна науково обгрунтована методика вибору оптимального конструктиву фундаментних енергетичних паль.


Ключові слова


енергетична паля; грунтовий тепловий насос; геотермальна енергія; енергетична ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Filatov S. O. “Численное моделирование и анализ энергетических параметров теплового насоса с многотрубными вертикальными грунтовыми теплообменниками.” Экология i промышленность, no. 3, 2013, pp. 61-66.

Filatov S. O. Improving the efficiency of heat supply systems based on the use of ground heat. Diss. Abstract. National Academy of Sciences of Belarus, State Scientific Institution "Institute of Heat and Mass Transfer named after AV Lykov of the National Academy of Sciences of Belarus”, 2015.

Kordas O., Nikiforovich E. I. “Моделирование энергетических характеристик геотермальных систем.”Прикладна гiдромеханiка Applied hydromechanics, vol. 16, no. 1., 2014, pp. 42–52.

Acuna J. Distributed TRT – new insight on U-pipe and coaxial heat exchangers in groundwater-filled boreholes. Diss. KTH School of Industrial Engineering and Management Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration, 2013.

A. I. Babichev, N. A. Babushkina, A. M. Bratkovsky and others Физические величины: справочник. Energoatomizdat, 1991.

Basok, B.I. “Экспериментальный модуль гелиогеотермальной установки для теплоснабжения.” Промышленная теплотехника,vol. 28, № 1, 2006, pp. 69–78.

Matsevityi Yu. M., Tarasova V. A., Kharlampidi D. Kh. “Восстановление теплового потенциала грунта за счет выбора рациональных режимов работы теплонасосной системы.” Тезисы докладов и со-общений XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену, Vol. 1, 2012, pp. 736–739.

Gershkovich V. F. “Enеrgеticheskiе avai.” SOK, no. 8, 2009, pp. 47-50.

Opalennia, ventyliatsiia ta kondytsionuvannia. DBN V.2.5-67:2013, Ukrarkhbudinform, 2013.

Fan R., Ma Z. L. “Heat transfer analysis of geothermal heat exchanger under coupled conduction and groundwater advection.” Acta Energiae Solaris Sinica, no. 11, 2006, pp. 1155–1162.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Oleksandr Pryimak, Pavlo Pasichnyk, Ivan Kuzytskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ
науково-технічний збірник
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА
E-Mail: vothp@ukr.net