Визначення техніко-економічних показників енергоефективних зовнішніх каркасно-обшивних стін з використанням плит AQUAPANEL®OUTDOOR

Автор(и)

  • Daria Khokhriakova Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
  • Halyna Shamrina Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
  • Ella Dmytrochenkova Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.26.75-83

Ключові слова:

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, збірна система, теплотехнічні характеристики, приведений опір теплопередачі, техніко-економічні показники

Анотація

При проектуванні енергоефективних зовнішніх огороджувальних конструкцій для будівель різного призначення (промислових, житлових та громадських) дуже важливе значення відіграють як теплотехнічні характеристики конструкцій так і техніко-економічні показники (ТЕП), до складу яких входять трудомісткість та вартість улаштування зазначених конструкцій у різних температурних зонах. Сфера досліджень обмежувалася чотирма конструктивними рішеннями збірних систем зовнішніх стін. До структури кожної конструкції були долучені цементно-мінеральні плити КНАУФ AQUAPANEL®Cement Board OUTDOOR. Розрахунки приведеного опору теплопередачі збірних систем та, відповідно, їхніх техніко-економічних показників виконувалися для глухої ділянки стіни розміром 2,7 м х 6 м з кроком стоякових профілів 400 мм. Визначення ТЕП виконувалося на підставі даних попередніх досліджень збірних систем на відповідність їхніх теплотехнічних показників вимогам чинних нормативних документів. У результаті проведених досліджень встановлено, що для промислових (сільськогосподарських) будівель для I та ІІ температурних зон за критеріями трудомісткості й вартості виконання робіт ефективним є варіант з однорядним розташуванням стоякових профілів Steelco ПС 150/278/0,7 без внутрішнього горизонтального профілю; для житлових та громадських будівель для І температурної зони за критеріями трудомісткості й вартості виконання робіт ефективним є варіант з однорядним розташуванням стоякових профілів Steelco ПС 150/278/0,7 з внутрішнім горизонтальним Z-подібним профілем Steelco ПЗу-0,1 80/0,7; для житлових та громадських будівель для І температурної зони за критеріями трудомісткості й вартості виконання робіт ефективним є варіант з однорядним розташуванням стоякових профілів Steelco ПС 150/278/0,7 з внутрішнім горизонтальним Z-подібним профілем Steelco ПЗу-0,1 80/0,7.

Біографії авторів

Daria Khokhriakova, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk

Associate Professor

Halyna Shamrina, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk

Associate Professor

Ella Dmytrochenkova, Kiev National University of Construction and Architecture

Associate Professor

Посилання

Shаmrinа G. V., Khоkhriakovа D. А., Тimоfeev М. V. “Коmplеktnаia sistemа KNАUF nа оsnоvе tsеmеntnykh plit Aquapanel®Оutdoor i pеrspektivy ее primeneniia v Ukrainе.” Еnеrhоеfеktyvnist v budivnytstvі tа аrkhitekturі: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 9, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2017, pp. 243- 248.

Теplоvа іzоliatsiia budivel. DBN V.2.6-31:2016, Ukrarkhbudinform, 2017.

Nаstаnоvа z rоzrаkhunkovoi оtsіnky pоvіtrоprоnyknosti оhоrоdzhuvаlnykh kоnstruktsii. DSТU-N B V.2.6-191:2013, Ukrarkhbudinform, 2014.

European Technical Approval. ETA 13/0312. Kits para los Sistemas de fachada AQUAPANEL® WM111.C; WM211.C; WM311.C; WM411.C; WM111.G; WM211.G; WM311.G; WM411.G. Kits para sistemas de paredes exteriores no portantes con paneles de origen mineral, Av. Manoteras 10. Edificio C, planta 3. ES-28050, Madrid, 2013,

Меtоdy vyboru tеplоіzоliatsiinohо materialu dlia uteplennia budivel. DSТU B V.2.6-189:2013, Ukrarkhbudinform, 2014.

Rеsursnі еlеmеntnі kоshtоrysnі nоrmy nа budivelni rоbоty. Dеrеvianі kоnstruktsii (Zbіrnyk 10). DSТU B D.2.2-10:2012, Ukrarkhbudinform, 2013.

Rеsursnі еlеmеntnі kоshtоrysnі nоrmy nа budivelni rоbоty. Spоrudy zviazku, rаdіоmоvlеnnia і tеlеbаchеnnia (Zbіrnyk 34). DSТU B D.2.2-34:2012, Ukrarkhbudinform, 2012.

Rеsursnі еlеmеntnі kоshtоrysnі nоrmy nа budivelni rоbоty. Теplоіzоliatsiini rоbоty (Zbіrnyk 26). DSТU B D.2.2-26:2016, Ukrarkhbudinform, 2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-03

Як цитувати

Khokhriakova, D., Shamrina, H., & Dmytrochenkova, E. (2018). Визначення техніко-економічних показників енергоефективних зовнішніх каркасно-обшивних стін з використанням плит AQUAPANEL®OUTDOOR. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (26), 75–83. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.26.75-83

Номер

Розділ

Статті