Проблеми використання енергетичного органічного палива та шляхи їх вирішення

Автор(и)

  • Oleh Skliarenko Kyiv National University of Construction, Ukraine
  • Volodymyr Dovhaliuk Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4836-5354
  • Mariia Shyshyna Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Yaroslava Horbachova Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.26.56-61

Ключові слова:

органічне паливо, шкідливі викиди, енергоресурси, енергозбереження, енергозаміщення

Анотація

Розглянуто проблеми, що пов’язані з динамікою зростання споживання енергетичного палива – дефіцит енергоресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище шкідливими речовинами продуктів згорання. Аналіз ряду наукових досліджень показує, що зниження вмісту шкідливих речовин (SOx, NOx) в продуктах згорання неможливе без принципових змін в організації топкових процесів. Реалізація цих змін можлива за допомогою переходу на нові принципи спалювання вуглеводнів. Переважну частину теплогенераційного обладнання України складають застарілі та фізично зношені тепло агрегати часів СРСР, у яких рівень вмісту шкідливих речовин та парникових газів у продуктах згорання набагато перевищує гранично допустимі відповідно до екологічних нормативів країн Європейського Союзу. Обґрунтовано необхідність модернізації теплогенеріційного обладнання задля підвищення енергетичної ефективності використання ресурсів та зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище. Зменшення впливу шкідливих речовин може бути досягнуто за рахунок енергозбереження і модернізації технологій виробництва. На основі аналізу розвитку енергетики показано, що основними засобами розв’язання цих проблем є реалізація концепцій енергозбереження і енергозаміщення. Також у статті розкрита концепція Національної стратегії з енергозбереження та енергозаміщення традиційних первинних енергоресурсів альтернативними паливними джерелами енергії.

Біографії авторів

Oleh Skliarenko, Kyiv National University of Construction

професор

Volodymyr Dovhaliuk, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор

Mariia Shyshyna, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент

Yaroslava Horbachova, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент

Посилання

Uhodа prо аsоtsіаtsіiu mizh ainoiu, z оdnіe] storony, tа Evropeiskym Soiuzom, Evropeiskym spіvtоvаrystvоm z аtоmnоi еnеrhіi і ikhnimy derzavzmy-chlenamy, z іnshoi storony vid 30.11.2015. Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

NATSIONAKNYI plan skorochennia vykydiv vid vеlykykh spaliuvalnykh ustanovok vid 15.03.2015. Access mode: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255506&cat_id=245255478.

Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants. Access mode: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eur151025.pdf

Chabanovych L. B., Skliarenko O. M. “Pidvyshchennia еnеrhоеfеktyvnosti vykorystannia pryrodnoho hаzu u protsesi mоdеrnіzаtsii hаzоturbinnykh ustanovok kоmprеsоrnykh stantsii.” Rоzvіdkа tа rоzpоbkа nаftоvykh tа hazоvykh rоdоvyshch, no. 1, 2012.

Skliarenko O. M., Moiseenko V. V. “Аnаlіz vykorystannia nеtrаdytsiinykh pryrodnykh haziv v Ukraini.” Nova Tema, no. 2, 2013.

Skliarenko O. M., Romanov O. O. “Еnerhetychnі tа еkоlоhіchnі pоkаznyky suchsnykh mаlоmеtrаzhnykh hаzоvykh kоtlіv v protsesі ekspluatatsii.” Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 17, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2014.

Sihal О. І., Bykoriz Y. Y. “Еkоlоhіchnі аspеkty protsesiv spaliuvannia оrhаnіchnykh palyv.” Problemy ekologii i ekspluatatsii оbеktоv еnеrgеtiki: sbornik trudov TSPS Аlkоn, 2016.

Bulat А. F. Umovy formuvannia hazovykh pastok u vuhlenosnykh pokladakh. Naukovа dumkа, 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-03

Як цитувати

Skliarenko, O., Dovhaliuk, V., Shyshyna, M., & Horbachova, Y. (2018). Проблеми використання енергетичного органічного палива та шляхи їх вирішення. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (26), 56–61. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.26.56-61

Номер

Розділ

Статті