Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом удосконалення вузла примикання цоколя технічного підпілля

Автор(и)

  • Georgii Ratushniak Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • Oksana Hоriun Вінницький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.26.44-49

Ключові слова:

цоколь технічного підпілля, вузол примикання, енергоефективність, огороджувальна конструкція, тепловтрати, термічний опір, термограма

Анотація

Для України важливим є зниження енергетичного попиту у будівельному секторі, оскільки це сприяє досягненню національних енергетичних цілей щодо зменшення споживання енергії у майбутньому. З цієї причини енергоефективні заходи в будівлях сьогодні є однією з головних цілей енергетичної політики до 2020 року. Дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців свідчать про те, що найбільший потенціал енергозбереження мають заходи з улаштування зовнішньої теплоізоляції стін будинків. За останні роки вимоги щодо теплоізоляції будівель в Україні збільшені. Проте, нормативні документи не можуть забезпечити ефективних технічних рішень для зменшення втрат тепла через теплові включення зовнішніх огороджувальних конструкцій. Тому зони теплопровідних включень викликають зниження температури на поверхні конструкції, що сприяє погіршенню санітарно-гігієнічного режиму приміщень. Тепловізійні обстеження будинків, побудованих з дотриманням сучасних нормативних вимог, вказують на наявність суттєвих тепловтрат у вузлах примикання цоколя технічного підпілля. Це підтверджує невідповідність величин термічного опору нормованим вимогам у місцях теплопровідних включень. Це означає, що, як для нового будівництва, так і для будівель, що реконструюються, потрібно встановлювати додаткову теплоізоляцію. З метою підвищення енергоефективності будівлі, запропоновано новий спосіб влаштування вузла примикання цоколя технічного підпілля. Розрахунки показали значне підвищення його термічного опору.Впровадження енергоефективних заходів дозволяє збільшити термічний опір зовнішніх огороджувальних конструкцій. Застосування інноваційних енергоощадних конструктивних вузлів примикання цоколя технічного підпілля при будівництві дозволить підвищити енергоефективність багатоповерхових житлових будинків та зменшити затрати коштів на оплату спожитих енергоносіїв на опалення в холодний період року.

Біографії авторів

Georgii Ratushniak, Вінницький національний технічний університет

професор

Oksana Hоriun, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Посилання

Ratushniak G. S., Ocheretnyi А. М. “Оtsіnkа dotsilnosti pіdvyshchennia tеrmіchnoo оpоru ohorodzhuvalnukh konstruktsii bahatopoverkhovykh zhytlovykh budynkiv.” Visnyk VPІ, No 6, 2016, pp. 11-16.

Fаrеniuk H. P. Оsnovy zabezpechennia еnеrhоеfеktyvnоstі budynkiv tа teplovoi nadiinosti ohorodzhuvalnukh konstruktsii, Hamma-prynt, 2009.

Dudar I. N., Kucherenko L. V., Shvets V. V. Еnеrhоzbеrеzhеnnia v miskomu budivnytstvi, VNТU, 2015.

Enerhetychna efektyvnist budivel. Metоd rozrakhunku enerhospozhyvannia pry opalenni, okholodzhenni, ventyliatsii, osvitlenni ta hariachomu vodopostachanni. DSТU B А.2.2-12:2015, Ukrarkhbudinform, 2015.

Teplova isoliatsiia budivel. DBN V.2.6-31:2016, Ukrarhbudinform, 2016.

Ratushniak G. S., Ocheretnyi А. М. “Еnеrhоаudyt bahatopoverkhovykh zhytlovykh budynkiv z vykorystanniam teploviziinykh ziomok.” Suchasni tеkhnоlоhіi, materialy і kоnstruktsii v budivnytstvi, No 1, 2017, pp. 84-93.

Dikarev K. B. Вибір tа обґрунтування технології і організації утеплення tа оздоблення будівель при їх модернізації. Diss. abstract. Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2008.

Bоgоslоvskii V. N. Stroitelnaia teplofizika, Vysshaia shkola, 1982.

Kuzmenko O. M. Оbgruntuvаnnia tekhnolohichnykh rishen vlashtuvannia dodatkovoi teploizoliatsii konstruktyvnoho vyzlа "balkonna plytа - plytа perekryttia". Diss. abstract. Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2017.

Ratushniak G. S., Ocheretnyi А. М., Materynska О. Yu. “Pidvyshchennia enerhooshchadnosti bahatopoverkhovykh budynkiv shliakhom vdoskonalenia vuzliv prymykannia ohorodzhuvalnykh konstruktsii” Еlеktrоnnе naukove vydannia materialiv mizhnarodnoi naukvo-tekhnichnoi konferentsii «Еnerhoefektyvnist v haluziakh еkonomiky Ukrainy-2017»: 25-28 zhovtnia 2017, https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/viewFile/3333/2825

Khоmеnkо V. P., Fareniuk H. H. Dоvіdnik pо tеplоzаkhystu budіvеl. Budіvеlnyk, 1986.

Shаlеnnyi V. Т., Bеrеziuk А. М., Оhdаnskyi І. F., Dikarev K. B., Skоkоvа А. О. Rеsurсоzbеrеzhеnnia v tеkhnоlоhii vlаshtuvаnnia tа vіdnоvlеnnia vlаstyvоstei zоvnіshnikh stin budivel. «Аktsеnt PP», 2014.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-03

Як цитувати

Ratushniak, G., & Hоriun O. (2018). Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом удосконалення вузла примикання цоколя технічного підпілля. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (26), 44–49. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.26.44-49

Номер

Розділ

Статті