Можливості використання нормативного методу «Тепловий розрахунок котельних агрегатів» для розрахунку жаротрубно-димогарних котлів

Автор(и)

  • Pavlo Glamazdin Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Mariia Kryvoruk Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Rudolf Schwarzenberger BBS GmbH, Germany

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.27.18-22

Ключові слова:

жаротрубно-димогарні котлі, тепловий розрахунок, коефіцієнт теплообміну

Анотація

Останні роки в системах централізованого теплопостачання міст України набула поширення практика використання жаротрубно-димогарних водогрійних котлів при заміні водогрійних котлів у опалювальних котельнях після завершення строку експлуатації. При цьому жаротрубні котли можуть бути використані як імпортні , так і вітчизняні. Проектування котельних з такими котлами і, особливо, їхнє конструювання часто вимагає проведення теплового розрахунку котла,перевірочного або конструктивного. При цьому виникає проблема. Чинний в Україні нормативний документ «Тепловий розрахунок котельних агрегатів» не містить вказівок щодо розрахунку жаротрубно-димогарних котлів. Він дає настанови з розрахунку водогрійних та парових котлів, до того ж тільки з потужністю більше 75 т/год. Такі настанови не завжди можна використати напряму, безпосередньо. Наприклад, для жаротрубно-димогарних котлів використовуються жарові труби з хвилястою поверхнею стінок. Такий випадок не передбачений в нормативному документі. Серед іншого, виникають труднощі щодо визначення параметру М, який враховує характер розподілу температури за висотою жарової труби та залежний від відносного місцезнаходження максимальної температури полум’я. Наявність таких проблем обумовлює необхідність розроблення спеціального нормативного документу з рекомендаціями щодо виконання теплового розрахунку жаротрубно-димогарних котлів або додатку до чинного нормативного документу, присвяченого вирішенню цієї проблеми. Сформульовано опис основних проблем, які виникають при виконанні теплового розрахунку жаротрубно-димогарних котлів за допомогою чинного в Україні нормативного документу «Тепловий розрахунок котельних агрегатів», і показаний шлях їхнього вирішення.

Біографії авторів

Pavlo Glamazdin, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент

Mariia Kryvoruk, Київський національний університет будівництва і архітектури

студент

Rudolf Schwarzenberger, BBS GmbH

генеральний директор

Посилання

Khаvаnов P. А. “Vоdоgrеinyе kоtlоаgrеgаty mаloi mоshchnоsti. Теplоtеkhnicheskiе оsоbеnnоsti primeneniia.” AVОК, № 5, 2011.

Теplоvоi rаschet kotelnykh аgrеgаtоv (Nоrmаtivnyi mеtоd), Enеrgiia, 1973.

Vеrеs А. А., Sаpunоv О. G. “О raschete teploobmene v topkakh zhаrоtrubnykh parovykh i vоdоgrеinykh kоtlоv.” Enеrgоsbеrеzhеniе i vоdоpоdgоtоvkа, vol. 73, № 5, 2011.

Khаustоv S. А., Zаvоrin А. S., Fisеnkо R. N. “Chislennoе issledovanie protsessov v zhаrоtrubnоi tоpkе s reversivnym fаkеlоm.” Izvestiia Тоmskоgо pоlіtеkhnіchnоhо universitets, vol. 322, № 4, 2013.

Stеpаnоv D. V., Тkаchеnkо S. I., Bоdnаr L. А. “Еkspеrymentalnі dоslіdzhеnnia tеplооbmіnu v zhаrоtrubnоmu vоdоgrіinomu kоtlі.” Vіsnyk Vіnnytskogо pоlіtеkhnіchnоhо іnstytutu, № 1, 2008.

Мikhееv М. А. Оsnоvy tеplоpеrеdаchi. Enеrgiia, 1977.

Shchеgоlеv М. М., Gusеv, Yu. L., Ivаnоvа М. S. Коtеlnyе ustаnоvki. Izd-vо litеrаtury pо stroitelstvu, 1972.

Shоrin S. N. Теplоpеrеdаchа. Vysshaia shkola, 1964.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-08

Як цитувати

Glamazdin, P., Kryvoruk, M., & Schwarzenberger, R. (2018). Можливості використання нормативного методу «Тепловий розрахунок котельних агрегатів» для розрахунку жаротрубно-димогарних котлів. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (27), 18–22. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.27.18-22

Номер

Розділ

Статті