Ujma, A. «Анализ польских нормативов, касающихся освещённости помещений и их связи с энергосбережением». Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, вип. 25, Червень 2018, с. 58-66, doi:10.32347/2409-2606.2018.25.58-66.