[1]
Т. Ткаченко, Ю. Пилькевич, і Мiлейковський В., «Високоточний ядерно-квадрупольно-резонансний термометр для аерогідродинамічних досліджень», ВОТГП, т. 35, с. 34–40, Груд 2020.