Ujma, A. (2018) «Анализ польских нормативов, касающихся освещённости помещений и их связи с энергосбережением», Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (25), с. 58–66. doi: 10.32347/2409-2606.2018.25.58-66.