Макаров, А., Ходос, А., Кирієнко, М., & Сенчук, М. П. (2022). Енергоефективні вакуум-випарні установки для концентрування в молочній промисловості. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 43, 13–26. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2022.43.13-26