Шаповал, О., Чепурна, Н., & . Кириченко, М. (2021). Аналіз ефективності роботи повітряного теплового насоса залежно від коливань температури зовнішнього повітря. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 37, 24–30. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2021.37.24-30