Senchuk, M., & Astafieva, M. (2015). Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно- шарових топках. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (18), 22–29. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2015.18.22-29