Furtat, I., & Kravchuk, O. (2017). Чисельне вирішення задач однофазної неізотермічної фільтрації. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (21), 88–95. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2017.21.88-95