Ujma, A. (2018). Анализ польских нормативов, касающихся освещённости помещений и их связи с энергосбережением. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (25), 58–66. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.25.58-66