(1)
Шаповал, О.; Чепурна, Н.; . Кириченко, М. Аналіз ефективності роботи повітряного теплового насоса залежно від коливань температури зовнішнього повітря. ВОТГП 2021, 37, 24-30.