(1)
Furtat, I.; Kravchuk, O. Чисельне вирішення задач однофазної неізотермічної фільтрації. VOTHP 2017, 88-95.