(1)
Furtat, I.; Kravchuk, O. Моделювання однофазної неізотермічної фільтрації в підземних циркуляційних системах. VOTHP 2017, 80-87.