Історія журналу

Вища атестаційна комісія України визнала високий науковий рівень Збірника, який був долучений до Переліку наукових фахових видань України. Після смерті проф. Ткачука А. Я. у 2002 р. заступником голови редколегії став відомий вчений у галузі систем забезпечення мікроклімату, педагог, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри ТГПВ Росковшенко Ю. К.

Після смерті професора Худенка А. А. у 2007 році редакційну колегію очолив відомий фахівець у галузі теплотехніки, педагог, доктор технічних наук, професор кафедри теплотехніки Малкін Е. С.

Після смерті доц. Степанова М. В. У 2014 р. відповідальним секретарем редколегії стає відомий фахівець у галузі котельної та опалювальної техніки, педагог, кандидат технічних наук, доцент Сенчук М. П.

Після смерті професора Росковшенка Ю. К. у 2015 р. заступником головного редактора стає відомий фахівець у галузі вентиляції та кондиціонування повітря, педагог, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Довгалюк В. Б., який обіймає цю посаду до сьогодні

У 2017 р. відповідальним секретарем стає фахівець у галузі систем забезпечення мікроклімату кандидат технічних наук, доцент Мілейковський В. О.

За час роботи Збірника до редколегії були залучені провідні вітчизняні та іноземні фахівці в галузях теплотехніки, теплогазопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря та освітлення, серед яких не лише відомі вчені, але і керівники провідних організацій у цих галузях, що дозволяє підтримувати високу практичну цінність публікацій.

З 2015 р. основним напрямком розвитку Збірника є набуття ним міжнародного статусу та внесення його до міжнародних реферативних баз даних. У 2015 р. Збірник отримав ідентифікаційний номер ISSN 2409-2606. З 2016 р. рекомендованою мовою рукописів є англійська.

З 2017 р. Збірник виходить у новому форматі A4 з друком тексту у дві колонки, що відповідає світовій практиці наукових видань.

У 2018 році створено окремий сайт Збірника, де знаходяться у вільному доступі всі випуски. З технічних причин файли старих випусків (1-11 та 14-16 ) були втрачені, тому стараннями членів редакційної колегії ці випуски були скановані і зараз перебувають у вільному доступі.

Після смерті професора Малкіна Е. С. у 2019 році редакційну колегію очолив відомий фахівець у галузі забезпечення мікроклімату, педагог, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Корбут В. П., який обіймає цю посаду до сьогодні.

У 2019 році було подано анкету для реєстрації збірника в одній з провідних міжнародних наукометричних баз. Наприкінці року очікуємо позитивного рішення.