Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" призначений для оприлюднення результатів теоретичних та експериментальних наукових досліджень, прикладних розробок, нових методів і методик спеціалістам у галузі теплового захисту будівель, забезпечення мікроклімату, тепло- і газопостачання, котельної техніки, освітлення та використання вторинних і поновлюваних джерел енергії. Приймаються статті з суміжних галузей, наприклад, механіки рідин і газів.

Публікація в Збірнику безкоштовна. Ми ніколи не розсилаємо авторам рахунки або чеки.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Відповідальний секретар редколегії виконує швидку перевірку вмісту рукопису. У разі виявлення грубих помилок рукопис повертається на доопрацювання.

З рукопису вилучаються метадані та дані про авторів, після чого рукопис надсилається рецензентам. Протягом місяця рецензенти мають надати рецензію. За наявності зауважень рукопис повертається авторам для відповіді та доопрацювання. Відповіді та/або виправлений рукопис мають бути надіслані на електронну адресу vothp@ukr.net протягом тижня.

Після узгодження з рецензентами рукопис підлягає літературній редакції та долучається до макета чергового випуску Збірника. Сформований макет надсилається авторам для узгодження. Автори зобов’язані переглянути свою статтю і терміново (протягом одного-двох робочих днів) погодитися з редагованим текстом рукопису або надати зауваження. Після погодження ніякі претензії щодо рукопису не приймаються.

Виконується процедура фізичної та електронної публікації Збірника. Розсилання авторських примірників, по одному на статтю, виконується безкоштовно.

 

Періодичність публікації

Збірник видається щоквартально.

 

Політика відкритого доступу

Цей Збірник проводить політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту задля підтримання принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального соціального прогресу.

 

Архівування

Цей Збірник використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів Збірника та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...